Luovan työn tekijöiden ja yrittäjien kannanottoja

Kulttuurilla on suuri merkitys Suomelle. Nykyisin sillä on kasvava merkitys myös taloudelle ja työllisyydelle. Luovan alan merkitys kasvaa maailmalla nopeasti. Tähän mahdollisuuteen  pitää Suomessa tarttua. Kyse on kansallisesta kulttuuri-identiteetistä, elämänlaadusta ja suomalaisista työpaikoista.

 


15.10.2014 | Asiantuntijalausunto tulevaisuusvaliokunnalle – luovan alan kehitysnäkymät
1.04.2014 | Lausunto sivistysvaliokunnalle hallituksen tietoyhteiskuntakaari-esityksestä
12.5.2014 | Lausunto Järkeä tekijänoikeuslakiin kansalaisaloitteesta

17.1.2014 | Lausunto luvaton verkkojakelu

13.5.2013 | Lausunto LVM:n tietoyhteiskuntakaari-esityksestä
01.3.2013 | Lausunto: OKM tekijänoikeuslainsäädäntöpaketista (orvot teokset, arkistot, äänitteen suoja-aika yms)

7.2.2013 | Kannanotto hyvitysmaksun uudistamisesta
03.12.2012 | Asiantuntijalausunto pilvipalveluista
07.9.2012 | Lausunto EU:n kollektiivihallintodirektiivistä
01.12.2011 | Kannanotto: hyvitysmaksun romahdus korjattava

01.12.2011 | Tiedote hyvitysmaksusta ja sen käytöstä kulttuurin hyväksi
01.12.2011 | Liitekaaviot hyvitysmaksu-tiedotteeseen

15.08.2011 | Lausunto OKM:lle komission IPR-stategia-tiedonannosta
15.08.2011 | Lausunto OKM:lle komission esityksestä ns. orvot teokset direktiivi-esityksestä
19.01.2011 | Lausunto sivistysvaliokunnalle: Valtioneuvoston selonteosta “Tuottava ja uudistuva Suomi – Digitaalinen agenda vuosille 2011-2020”
28.07.2010 | Valtuuskunnan kannanotto: kauanko hallitus odottaa tekemättä mitään, kun hyvitysmaksun tuotto puolittuu?
30.03.2010  I  Lausunto Kulttuurin tulevaisuus-selontekoesityksestä
19.03.2010  I Lausunto äänitteen suoja-aikadirektiivin hyväksymisen puolesta 
15.12.2009  I  Valtuuskunnan kirjelmä hyvitysmaksun romahtamisen pysäyttämisestä
29.10.2009  I  Lausunto  luovien sisältöjen verkkojakelusta
15.12.2008 | Lyhdyn valtuuskunnan suunta-asiakirja 
19.09.2008 | Lausunto muusikon ja tuottajan äänitteitä koskevasta suoja-ajasta
05.09.2008 | Lausunto monikanava-hankkeesta
28.09.2007 | Lausunto tekijänoikeusasioiden käsittelyministeriöstä valtioneuvoston kanslialle
30.05.2007 | Lausunto opetusministeriön tekijänoikeudet suuntaviivat -keskusteluasiakirjasta
28.10.2006 | Kotimaisen luovan alan hallitusohjelmatavoitteet 2007-2010 
05.05.2004 | Tietoyhteiskunnassa tarvitaan sekä laitteita että luovia sisältöjä 
26.04.2004 | Kannanotto hallituksen esityksestä tekijänoikeuslain ja rikoslain 49 §:n uudistamiseksi 
05.11.2003 | Lausunto OPM:n esityksestä tekijänoikeuslain ja rikoslain 49 §:n uudistamiseksi
08.04.2003 | Hallitusohjelmatavoitteet 2003-2007