Taiteilijoiden tulot FAQ

Mistä taiteilijoiden tulot yleensä muodostuvat?

Suomalaiset taiteilijat eivät valtaosin saa taiteen tekemisestä kuukausipalkkaa. He saavat tuloja siinä suhteessa kuin heidän töitänsä käytetään, ostetaan ja esitetään tai kuinka paljon heillä itsellään on esiintymistilaisuuksia. Pieni vähemmistö saa  joko apurahoja tai palkkoja esimerkiksi kaupunginorkestereissa.   

Minkä verran säveltäjät ja muusikot ansaitsevat?

Musiikkialan verotettavat mediaanitulot musiikinteosta ovat osapuilleen 1120 euroa kuussa (13 455 euroa vuodessa). Tähän sisältyvät tekijänoikeuskorvaukset. Monet musiikki-ihmiset joutuvat tekemään lisäksi jotain muuta työtä, kuten Lissun isä taksikuskina. Näiden lisätöiden verotettava mediaanitulo on noin 940 euroa kuussa.

Miten tärkeitä tekijänoikeuskorvaukset ovat taiteilijoille?

Muusikkojen liiton mukaan tekijänoikeuskorvaukset ovat suomalaisten muusikoiden toiseksi tärkein tulolähde, keikkakorvausten jälkeen. Säveltäjille ja sanoittajille tekijänoikeuskorvaukset ovat yleensä ainoa tästä työstä tuleva palkkio; he saavat tuloja vasta, kun biisiä esitetään tai levyä myydään.

Kuinka paljon muusikot ja säveltäjät saavat tekijänoikeuskorvauksia?

Ammattimaisesti säveltävät ja sanoittavat saavat Teosto-korvauksia noin 2000 euroa vuodessa (mediaanitulo). Muusikoiden ja laulajien Gramex-korvaukset ovat keskimäärin 550 euroa vuodessa. Tosiasialliset henkilökohtaiset korvaukset vaihtelevat suuresti, koska niitä maksetaan siinä suhteessa kuin asianomaisen musiikkia soitetaan ja/tai myydään.