Eironfin tutkimus 2004: Nettipiratismin harjoittajat levittävät ja imuroivat paljon  

42 000 aktiviisesta nettipiratismin harjoittajasta jokainen imuroi keskimäärin 125 levyllistä musiikkia, 52 elokuvaa, 44 peliä ja 24 tietokoneohjelmaa vuodessa.

Jarmo Mäkelä Eironfiniltä  on tehnyt aktiivisille vertaisverkon käyttäjille haastattelututkimuksen. Tutkimuksen mukaan Suomessa on aktiivisia vertaisverkkokäyttäjiä noin 42 000 ja satunnaisia noin 10 000.

Vastanneista yli 90 % oli miehiä ja keskiarvoikä noin 21 vuotta. Suurimman aktiivipiikin muodostavat 16-20 vuotiaat miehet. 

Tutkimus romutti mielikuvan siitä, että suuri osa vertaisverkkojen käyttäjistä noudattaisi lakia ja ainoastaan imuroisi aineistoja. Päivastoin, valtaosa sekä jakelee että imuroi. Vain 6,4 vastaajista ilmoitti. että ei tee muuta kuin imuroi. 

Vastaajilta kysyttiin myös, ostaisiko tuotteen ellei voisi imuroida niitä maksutta. 75-80 % ilmoitti ostavansa levyn, tietokonepelin tai elokuvan ainakin joissakin tapauksissa ja noin joka neljäs sanoi, että tekisi sen usein/aina.

Yhden vuoden aikana 42 000 hengen aktiivinen käyttäjäryhmä on imuroinut keskimäärin 125 CD-levyllistä musiikkia, 52 elokuvaa ja 24 tietokoneohjelmaa, 16 PC-peliä ja 28 muuta peliä.

Osa jää tietokoneelle ja osa tallennetaan laajempaa käyttöä varten. Vastaajat kertoivat omistavansa keskimäärin 44 itse tallennettua CD-levyä, 34 itsetallennettua elokuvaa, 12 itsetallennettua tietokoneohjelmaa, 23 PC-peliä ja 5 muuta peliä.

Tutkimushetken  lain mukaan tiedostojen luvaton jakelu vertaisverkoissa oli laitonta, mutta imurointi oli vielä  laillista. Sittemin laki muuttui niin, että myös imurointi on  laitonta.

Tutkimus tehtiin internetin välityksellä vuonna 2004. Hyväksytyn vastauksen kyselyyn antoi 2571 ihmistä.
Tutustu koko tutkimukseen:
www.eironfi.com