Piratismi FAQ

Minkä verran piratismi koskettaa Suomea?

Suomen rajojen sisäpuolella ei ole juurikaan fyysistä piraattikauppaa eikä fyysisten piraattituoteiden valmistusta. Sensijaan Suomessa on nettipiratismia merkittävästi. 

Mitä laki sanoo piratismista?

Piraattituotteiden myynti ja maahantuonti, myös omaan yksityiskäyttöön, on kiellettyä.  Luvaton tiedostojen jakaminen ja lataamien Internetissä on laitonta. 

Miten iso asia on nettipiratismi Suomessa?

Taloustutkimuksen mukaan 16 prosenttia suomalaisista lataa ja 3 prosenttia jakaa piraattitiedostoja Internetissä. Aktiivisia lataajia on noin 3 % väestöstä. Yhteensä vuodessa ladataan nyli 150 miljoona tiedostoa, markkinahinnoilla runsaan 1 miljardin euron arvosta. Eniten lataavat nuoret, yli 50-vuotiden kotitalouksissa ei ladata käytännössä lainkaan. 

Paljonko piratismi aiheuttaa vahinkoa?

Lataajien oman ilmoituksen mukaan he ostaisivat kolmasosan lataamistaan tuotteista laillisista kaupoista, ellei laitonta ilmaisvaihtoehtoa olisi olemassa. Vähittäismyyntihinnoilla laskien tämä merkitsee 355 miljoonan euron menetystä vuodessa.

 
Mitä on nettipiratismi?


Nettipiratismiksi kutsutaan toisten työn tulosten luvatonta levittämistä ja lataamista (imurointia) internetin p2p-vertaisverkoissa.  Jakeluverkostoon liitytään lataamalla erityinen ohjelma, jonka avulla vertaisverkkojen jäsenet jakelevat omilla kotikoneillaan olevaa musiikkia, elokuvia ja tietokonepelejä verkkojen muille jäsenille. Vertaisverkoissa on useita miljoonia jäseniä ja jakelussa on yli miljardi tiedostoa.  Verkoston jäsenet saavat taloudellista hyötyä maksuttomien tuotteiden muodossa. Verkoston toimintaa edistävät nettisivut saavat taloudellista hyötyä myymällä sivuille mainoksia.

Mitä laki sanoo nettipiratismista?

Lain mukaan sekä lataaminen (imurointi) että jakelu on laitonta. Imuroinnista ei ole säädetty rangaistusta, jakelusta eli levittämisestä on. 

Mitä kansalaiset ajattelevat piratismista, minkä verran sitä Suomessa harjoitetaan ja miten hyvin laki tunnetaan?

> Tutustu tuoreimpaan tutkimukseen

> Lue lisää: Lisätietoa ja arvokeskustelua nettipiratismista