Tekijänoikeusbarometri 2008: Joka kuudes kertoo, että heidän perheessään imuroidaan nettipiraatteja

Luovan työn tekijöiden ja yrittäjien (LYHTY) vuosittaisessa tekijänoikeusbarometrissä selvitettiin suomalaisten piratismikäyttäytymistä ja -asenteita. 16 prosenttia eli noin joka kuudes vastasi, että hän tai hänen perheenjäsensä on imuroinut nettipiraatteja vuoden sisällä.

Tutkimuksessa kysyttiin 1010 vastaajalta millaisia piratismin muotoja vastaaja tai hänen perheenjäsenensä ovat mahdollisesti harjoittaneet vuoden sisällä. Vahtoehtoina tarjottiin sekä fyysisen että internet-piratismin eri muotoja.

• Fyysinen piratismi: Kolme prosenttia vastaajista – mikä tarkoittaa koko väestöstä noin 106 000 henkilöä – ilmoitti että hän itse tai perheenjäsenensä on vuoden sisällä ostanut Suomesta piraattilevyn, elokuvan tai tietokonepelin. Viisi prosenttia kertoi, että hän tai hänen perheenjäsenensä on tuonut piraattitallenteita ulkomailta.

• Verkkopiratismi: 16 prosenttia vastaajista – mikä tarkoittaa koko väestöstä noin 640.000 henkilöä – ilmoitti, että hän itse tai perheenjäsenensä on vuoden sisällä imuroinut Internetiin luvatta laitettua musiikkia, elokuvan tai tietokonepelin. Viisi prosenttia kertoi, että hän tai hänen perheenjäsenensä on itse jakanut internetiin luvatta laitettuja tiedostoja.

Nuoremmat vastaajat olivat kohdanneet verkkopiratismia muita useammin. Peräti 34 prosenttia 15-24-vuotiaista haastatelluista kertoo, että he tai heidän perheenjäsenensä ovat imuroineet ja 14 prosenttia että he ovat jakaneet Internettiin luvatta laitettuja tiedostoja.

“Tutkimuksen mukaan nettipiratismi on monta kertaa yleisempää kuin fyysinen piratismi”, sanoo LYHTY-projektin vetäjä Lauri Kaira. “Siksi tarvitaan uusia pehmeämpiä keinoja torjua nettipiratismia. Aivan ensimmäiseksi teleoperaattorit pitää saada mukaan torjumaan verkkopiratismia, niinkuin Ranskassa.”

Kolme neljästä tuomitsee kaikenlaisen piratismin

Tutkimuksessa kysyttiin myös ihmisten suhtautumista piratismin eri muotoihin. Tutkimuksen mukaan kolme neljäsosaa suomalaisista tuomitsee piratismin sen kaikissa muodoissa: 24 prosenttia hyväksyy piraattien maahantuonnin, 18 prosenttia hyväksyy piraattien ostamisen, 21 prosenttia imuroinnin ja 15 prosenttia niiden jakelun internetverkossa.

15-24 -vuotiaat hyväksyivät muita useammin kaikki vastauslomakkeella esitetyt kielletyt teot, olipa kyse sitten television katsomisesta ilman lupaa, varastetun tavaran ostamisesta tai piratismista.

“Tutkimustulokset ovat hyvin samanlaisia kuin vuonna 2007. Näyttää siltä, että suomalaisten asenteet piratismia kohtaan eivät ole muuttuneet sallivammaksi,” sanoo Taloustutkimuksen tutkimuspäällikkö Tuomo Turja .”Itse piratismikaan ei näytä kasvaneen, tai sitä ei ainakaan tunnusteta. Sen sijaan laillisissa nettikaupoissa asiointi on kasvanut.”

“On hienoa, että kolme neljästä suomalaisesta tuomitsee kaikenlaisen piratismin”, vetää yhteen Kaira. “Mutta on surullista, että on joukko ihmisiä, joiden mielestä heidän ei tarvitse yhtään ajatella sitä, miten suomalaiset taiteilijat ja kulttuuriyrittäjät pärjäävät vai pärjäävätkö lainkaan.”

Tutkimuksen teki Taloustutkimus Oy osana  Telebustutkimusta 17.6.- 25.6.2008 Luovan työn tekijöiden ja yrittäjien LYHTY-projektin toimeksiannosta. Kohderyhmään kuuluivat 15-79-vuotiaat mannersuomalaiset. Tutkimuksessa haastateltiin 1010 henkilöä. Otos painotettiin iän, sukupuolen, asuinalueen ja talouden koon mukaan kohderyhmää edustavaksi.