Piratismitutkimus 2011

Nuoret entistä kielteisempiä piratismia kohtaan

Kun vuosi siten noin joka kolmas nuori hyväksyi piraattien levittämisen verkossa, nyt sen hyväksyy vain joka kymmenes.

Ylivoimainen enemmistö (85 %) suomalaisista tietää nettipiratismin laittomaksi. Vain 14 % hyväksyy piraattien imuroinnin. Silti joka viidennessä kotitaloudessa (21 %) sitä tehdään.


Tämä käy ilmi Taloustutkimuksen vuosittaisesta Tekijänoikeusbarometristä, jota se tekee Luovan työn tekijöiden ja yrittäjien LYHTY toimeksiannosta. Yli tuhannen henkilökohtaisen haastattelun tutkimuksessa selvitettiin kesäkuussa kansalaisten laintuntemusta, asenteita ja oma toimintaa fyysisen ja Internet-piratismin suhteen.

Vuonna 2009 tehtyyn edelliseen tekijänoikeusbarometriin verrattuna näkyy suuri asennemuutos erityisesti nuorten keskuudessa. Kun vielä kaksi vuotta sitten piraattien levittämisen netissä hyväksyi 31 % nuorista, nyt sen hyväksyy enää 11 % heistä.

“On hienoa, että enemmistö tuomitsee piratismin ja suunta etenkin nuorten keskuudessa on näin positiivinen, sanoo Luovan työn tekijöiden ja yrittäjien LYHTY projektinjohtaja Lauri Kaira. “Tämä antaa vahvan tuen tehdä hallitusohjelman lupaamaa tehokkaampaa lainsäädäntöä, jolla saataisiin laiton piraattitarjonta pois netistä.”

Yhdeksän nuorta kymmenestä
tietää laittomaksi

Tutkimuksen mukaan 85 % koko väestöstä ja 89 % nuorista (15-24 vuotiaat) tietää, että Internetiin luvatta laitetun musiikin, pelin tai elokuvan imurointi on lain vastaista. Niiden luvatonta jakelemista Internet-verkossa pitää laittomana 94 % koko väestöstä ja 95 % 15-24-vuotiaista.

Piraattilevyn ostamista piti laittomana 89 % koko väestöstä ja 88 % 15-24-vuotiaista. Ulkomailta ostetun piraattilevyn maahantuonnin tiesi laittomaksi 83 % koko väestöstä, mutta vain 71 % 15-24-vuotiaista. Laillisena sitä piti 12 % koko väestöstä ja peräti 25 % nuorista.

Joka viidennessä perheessä
imuroidaan piraatteja

Joka viidennessä (21 %) kodissa kuitenkin imuroidaan netistä piraatteja. Nuorten mukaan luku on paljon suurempi eli 47 %, eli nuorten maailmassa tätä tehdään joka toisessa perheessä. Sensijaan nettipiraattien tietoinen ja tarkoituksellinen levittäminen on hyvin harvinaista. 3 % koko väestöstä ja 6 % nuorista kertoo, että heillä levitetään piraatteja.

“Vaikka yhtä moni tietää sekä netti-imuroinnin että nettijakelun lain vastaiseksi, imurointia harrastetaan näistä kahdesta selvästi enemmän”, toteaa tutkimuspäällikkö Tuomo Turja Taloustutkimuksesta.

Fyysinen piratismi on vähäistä. Vain 2 %:ssa kotitalouksista on vuoden sisällä ostettu Suomessa piraattilevyjä, -elokuvia tai – tietokonepelejä ja vain 3 % on tuonut sellaisia mukaan ulkomaanmatkalta.

Nuorten asenteissa selvä muutos

Tutkimus indikoi vahvaa asennemuutosta erityisesti nettipiratismin osalta. 12 % (22 % 2009) hyväksyy piraattien maahantuonnin omaan käyttöön ja 7 % (15 % 2009) piraattien ostamisen kotimaassa. 14 % (21 % 2009) hyväksyy piraattitiedostojen imuroinnin ja 4 % (13 % 2009) niiden jakelun Internet-verkossa

Erityisen vahvasti asennemuutos näkyy nuorison keskuudessa. 15-24-vuotiaista piraattien netti-imuroinnin hyväksyy 31 % (42 % 2009) ja nettijakelun 11 % (31 % 2009). Piraattien maahantuonnin hyväksyy heistä 19 % (39 % 2009) ja piraattien ostamisen 14 % (28 % 2009)

” Valistuksen rinnalle tarvitaan muita toimia”

“Piratismi ei johdu asenteista eikä tietämättömydestä vaan siitä, että ilmaisen houkutus on niin kova. Laiton tarjonta pitää saada pois netistä. On väärin lapsiperheitä kohtaan, että lainsäätäjä jättää tällaisen asian teinien omantunnon varaan,” sanoo Lyhdyn projektinjohtaja Lauri Kaira.

“Myös laillisten nettipalvelujen asema on aivan kohtuuton. Piraattipalvelut varastavat sekä sisällön että laillisten palvelujen konseptit. Kukaa uskaltaa investoida laillisiin palveluihin, kun laillisen nettipalvelun luonut yrittäjä joutuu kilpailemaan oman palvelunsa piraattiversion kanssa?”

Tutkimuksen teki Taloustutkimus Oy osana Omnibustutkimusta kesäkuussa Luovan työn tekijöiden ja yrittäjien Lyhty-projektin toimeksiannosta. Kohderyhmään kuuluivat 15-79-vuotiaat mannersuomalaiset. Tutkimuksessa haastateltiin kesäkuussa 1007 henkilöä. Otos painotettiin iän, sukupuolen, asuinalueen ja talouden koon mukaan kohderyhmää edustavaksi.