Tekijänoikeusbarometri 2012: Enemmistö tuomitsee piratismin ja tietää sen laittomaksi,

> Tutkimusgraafit

Vuosittaisessa tutkimuksessa selvitettiin elo/syyskuussa suomalaisten lain tuntemusta, asenteita tekijänoikeuksia sekä piratismia kohtaan sekä ihmisten omaa piratismikäytöstä. Tutkimuksen teki Taloustutkimus Oy osana Omnibus-tutkimusta kesäkuussa Luovan työn tekijöiden ja yrittäjien Lyhty-projektin toimeksiannosta. Kohderyhmään kuuluivat 15–79-vuotiaat mannersuomalaiset. Tutkimuksessa haastateltiin elo/syyskuussa 1006 henkilöä henkilökohtaisilla haastatteluilla. Otos painotettiin iän, sukupuolen, asuinalueen ja talouden koon mukaan kohderyhmää edustavaksi.Tekijänoikeusbarometrin virhemarginaali on keskimääroin 2,1 prosenttiyksikköä kumpaankin suuntaan.

1. Valtaenemmistö tietää verkkopiratismin rikkovan lakia

Valtaenemmistö suomalaisista tietää nettipiratismin laittomaksi. 91 % koko väestöstä ja 86 % nuorista (15–24-vuotiaat) pitää piraattien levittämistä laittomana. 82 % koko väestöstä ja 82 % 15–24-vuotiaista pitää niiden lataamista laittomana.

2. Valtaenemmistö tuomitsee piratismin

Suomalaiset tuomitsevat laajalti piratismin. Vain 5 % koko väestöstä ja 10 % nuorista (15-24v) pitää musiikin tai elokuvan luvatonta jakamista internetissä hyväksyttävänä. Vielä vuonna 2009 jakamisen hyväksyi noin joka kolmas nuori (31 %).

Piraattiaineiston lataamisen Internetistä hyväksyy 16 % koko väestöstä ja 31 % nuorista. Vuonna 2009 lataamisen hyväksyi vielä 42 % nuorista. Viime vuonna havaittu nuorison asenteiden kehitys on siten osoittautumassa pysyväksi ilmiöksi.

3. Joka viidennessä perheessä ladataan tai striimataan piraatteja

15 % vastaajista kertoi, että hänen perheessään on ladattu Internetiin luvatta laitettua musiikkia, elokuvaa tai tietokonepelin. Vuonna 2011 tämä luku oli 21 %, joten tässä on palattu vuosien 2007–2009 tasolle.

Nuorten mukaan luku on 32 %, eli 15–24-vuotiaiden maailmassa tätä tehdään joka kolmannessa kotitaloudessa. Nuorten luvussa on kuitenkin tapahtunut merkittävää kehitystä viime vuoteen verrattuna. Viime vuonna näin vastasi 47 % ja vuonna 2009 peräti 61 %.

Nettipiraattien tietoinen levittäminen on sensijaan harvinaista. Vain 3 % koko väestöstä ja 4 % nuorista kertoo, että heidän kotonaan levitetään piraatteja.

Internetiin luvatta laitetun piraattimateriaalin striimaus (streaming) on tutkimuksen mukaan laajempaa kuin luvaton lataaminen. 18 % koko väestöstä on katsellut, kuunnellut tai pelannut Internetiin luvatta laitettua musiikkia, elokuvaa tai peliä. 15–24-vuotiaista näin on tehnyt 40 %.

4. Fyysinen piratismi on vähäistä

Fyysinen piratismi on vähäistä. Vain 1 %:ssa kotitalouksista on vuoden sisällä ostettu Suomessa piraattilevyjä, -elokuvia tai – tietokonepelejä ja vain 4 % on tuonut sellaisia mukaan ulkomaanmatkalta.

5. Enemmistö tahtoo oikeudelle mahdollisuuden määrätä esto myös ulkomaisille piraattipalveluille

Tutkimuksessa kysyttiin myös suhtautumista tänä vuonna julkaistuun Tekijänoikeustoimikunnan esitykseen, jonka mukaan tuomioistuimelle on annettava mahdollisuus määrätä Internet-yhteyden tarjoaja estämään pääsyn sellaiselle piraattimateriaalia jakavalle Internetsivustolle, joiden ylläpitäjät salaavat identiteettinsä tai ovat sijoittuneet maihin, joista heitä ei saada haastettua oikeuteen Suomessa. Nykyisen lain mukaan tuomioistuin voi määrätä teleoperaattorin estämään pääsyn vain sellaiselle piraattisivustolle, jonka omistaja saadaan haastettua Suomessa oikeuteen.

Tutkimuksen mukaan enemmistö suomalaisista (64 %) kannattaa sitä, että teleoperaattorit voidaan määrätä estämään pääsy ulkomailta käsin toimiviin tai omistajiensa henkilöllisyyden kätkeville piraattisivustoille. Vajaa kaksi kolmasosaa eli 64 % vastaajista kannatti, 22 % vastusti ja 13 prosentilla ei ollut tähän malliin kantaa. Naisista mallia kannatti 71 % ja miehistä 57 %. Esitystä kannatettiin enemmän kuin vastustettiin kaikissa ikäryhmissä, pienintä kannatus oli 15–24-vuotiaiden keskuudessa (47 %) ja suurinta 35–49-vuotiaiden keskuudessa (71 %).