Kulttuuri

Tekijänoikeus suojaa luovaa työtä

Tekijänoikeus on elintärkeä luovalle alalle. Se antaa tekijälle oikeuden päättää työnsä tuloksista ja siten saada tuloja työstään. Kun taiteilijat voivat jatkaa työtään, meille syntyy  yhä enemmän uutta katseltavaa, kuunneltavaa ja luettavaa.

Jotta Suomessa tehdään kulttuuria huomennakin, tarvitaan oikeudenmukainen tekijänoikeusjärjestelmä. Se on eettisesti perusteltu ja taloudellisesti järkevä tapa turvata kulttuurin toimintaedellytykset.

Kansallisen kulttuurin merkitys laajenee 

Kulttuuri ja luovuus ovat aina olleet Suomelle tärkeitä henkisesti, nyt ne ovat sitä yhä enemmän myös taloudellisesti.

Tutkimusten mukaan ns. tekijänoikeusalojen osuus Suomen BKT:stä oli vuonna 1997 4-5 % ja ne työllistivät siinä 100 000 henkeä. Useissa maissa sisältöalan, kuten musiikki-, elokuva- ja televisiotuotannon, taloudellinen merkitys on kasvanut huimasti.

Taloudellisen merkityksen rinnalla kulttuurin perinteinen merkitys säilyy. Luovan työn tuloksilla – niin taiteella, viihteellä kuin mm. tietokirjallisuudella – on suuri merkitys elämänlaadulle ja hyvinvoinnille.

Kulttuuri tarvitsee tekijänsä

Jotta kulttuuria tehdään huomennakin, on sen toimintaedellytykset turvattava. Tekijänoikeusjärjestöjen keräämät tekijänoikeuskorvaukset ovat tästä tärkeä osa: vuonna 2002 tekijänoikeusjärjestöt keräsivät alalle vajaan 80 miljoonaa euroa.

Korvauksista vajaa yhdeksän kymmenesosaa menee niille, jotka kulttuuria tekevät. Loput eli 13,5 % kuluu korvausliikenteeseen ja hallinnointiin. Korvauksilla tuetaan myös kotimaista kulttuuria ja piratismin vastaista työtä.

Luovan työn tuloksia hyödyntävä yritystoiminta on varsin laajaa. Siihen kuuluvat sekä sisältöjen jakelijat (kuten mediat ja kauppa) sekä sisältöjen käyttöön tarkoitettujen laitteiden valmistajat (mm. viihde-elektroniikka, tietokoneet, kopiointilaitteet).

Luova ala on tämän arvoketjun alkupäässä. Se luo sisällön, jota ilman mediat ja laitevalmistajat eivät tulisi toimeen.

Tekijänoikeuden suoja  sisältyy
YK:n ihmisoikeuksien julistukseen

Luovan työn tekijällä ja yrittäjällä on Suomen lain mukaan oikeus korvaukseen siitä, että heidän työnsä tulosta käytetään.

Tämä on kansainvälisesti vakiintunut periaate. Jo 1700-luvulla Ranskan valistusfilosofit painottivat, että taiteilijalla on luontainen, omistusoikeuden kaltainen oikeus työnsä tuloksiin. 1700-luvun lopulla tekijänoikeudesta säädettiin niin Ranskassa kuin USA:n perustuslaissa.

YK:n ihmisoikeuksien julistuksen 27 artiklassa todetaan, että "Jokaisella on oikeus niiden henkisten ja aineellisten etujen suojaamiseen, jotka johtuvat hänen luomastaan tieteellisestä, kirjallisesta tai taiteellisesta tuotannosta."

Luovan alan liiketoiminta
on oikeuksien kauppaa

Luovan alan liiketoiminta on pitkälti oikeuksien kauppaa. Samaa sisältöä myydään eri hinnalla erilaisiin käyttätarkoituksiin. Nyrkkisääntö on se, että tuotteen kulutajahinta sisältää oikeuden käyttää sitä yksityisesti. Teosten laajempi käyttö edellyttää suurempaa korvausta.

Joillakin aloilla tämän lisähinnan kerää tekijänoikeusjärjestö, joillakin aloilla tuotteita taas myydään suoraan eri hinnalla eri käyttöihin. Esimerkiksi DVD-elokuvan voi ostaa kotikäyttöön parillakympillä, mutta sen esittäminen televisiossa tai elokuvateatterissa maksaa enemmän.

Järjestöjen keräämien tekijänoikeuskorvausten tason kohtuullisuus taataan niin, että tariffiin tyytymätön voi vahvistuttaa uuden tariffin tuomioistuimella. Siten tekijänoikeuskorvaukset ovat kohtuullisia suhteessa maksajiensa liikevaihtoon. Esimerkiksi kaupalliset radiot maksavat musiikista noin 10-15 % liikevaihdostaan. Tätä voi verrata siihen, että ravintolat maksavat raaka-aineistaan noin 40 % liikevaihdostaan.

Näistä puroista kertyvä korvaussumma jakaantuu kymmenien tuhansien taiteilijoiden ja tuhansien luovan alan yritysten kesken. Korvaussysteemi on yrittäjähenkinen ja uustuotantoon kannustava, koska yrittäjä ja taiteilijat saavat korvauksia sen mukaan, paljonko heidän työnsä tuloksia tosiasiassa käytetään.

 

 

Tulosta tämä sivu Kulttuuriuutiset.net - uutisia, mielipiteitä ja tiedotteita luovalta alalta | Yhteystiedot