Tekijänoikeuskorvaus FAQ 


Mihin tekijänoikeusjärjestöjä tarvitaan?
 
Sivistysmaiden lakien mukaan teokset ovat tekijöittensä henkistä omaisuutta, joiden käyttöön pitää pyytää jokaiselta tekijältä lupa ja maksaa käytöstä korvaus. Tietyillä aloilla olisi käytännössä mahdotonta hankkia luvat ja hoitaa korvaukset jokaisen tekijän kanssa erikseen. 

Näillä aloilla linkiksi käyttäjien ja tekijöiden väliin tarvitaan järjestöt, jotka voivat antaa esitysluvat, sopia korvauksista, kerätä ja välittää korvaukset. Tämän lisäksi järjestöt toimivat yleisesti alansa hyväksi, mm. tukien kotimaista kulttuuria ja vastustaen piratismia.

Kuinka paljon tekijänoikeuskorvauksia kerätään yhteensä?

Vuonna 2002 järjestöt keräsivät Suomessa tekijänoikeuskorvauksia yhteensä noin 79,7 miljoonaa euroa. 
 
Kuinka suuri osa kerätyistä korvauksista jaetaan eteenpäin ja paljonko menee järjestöjen kuluihin?
 
Suhde vaihtelee järjestöittäin, mutta keskimäärin vajaa yhdeksän kymmenesosaa jaetaan eteenpäin ja loppu menee korvausten keruu- ja hallinnointikuluihin.

Mitä tekijänoikeusjärjestöjä Suomessa on?

Suomessa on kuusi tekijänoikeusjärjestöä: Teosto, Kopiosto, Gramex, Tuotos, Kuvasto ja Sanasto. Ne edustavat yhteensä noin 89.000 suomalaista tekijää, esittäjää ja yritystä. 

Mitä eroa on Teostolla ja Gramexilla
 
Teosto kerää tekijänoikeuskorvaukset säveltäjille, sanoittajille, sovittajille ja musiikin kustantajille – ja Gramex esiintyjille (muusikko, laulaja, kapellimestari) sekä äänitetuottajille. Kun Teosto kerää korvaukset sekä äänitemusiikista että live-esityksistä, Gramex kerää niitä vain äänitemusiikista.

Kuinka paljon tekijänoikeuskorvauksia kaupalliset radiot maksavat?
 
Musiikkia on liki 80 % kaupallisten radioiden ohjelmasta eli se on niiden tärkein tuotannontekijä.  Musiikki maksaa niille tekijänoikeuskorvauksien muodossa keskimäärin 10-15 % niiden liikevaihdosta. Tätä voi verrata mm. siihen, että ravintoloiden raaka-ainehankinnat maksavat keskimäärin 40 % niiden liikevaihdosta. 

Kuinka paljon kampaamo ja taksi maksavat tekijänoikeuskorvausta soittamastaan musiikista?

Tavallisen kampaamon kuukausikorvaus taustamusiikin soittamisesta (Teosto+Gramex) on noin 13 euroa ja taksin noin 5 euroa.

Mikä on sopimuslisenssi?

Normaalisti tekijänoikeusjärjestö voi antaa käyttölupia vain edustamiensa taiteilijoiden ja yrittäjien puolesta. Sopimuslisenssikisi kutsutaan tilannetta, jossa laki antaa tekijänoikeusjärjestölle vallan edustaa myös muita saman alan tekijöitä. Järjestö voi siis antaa käyttölupia sekä edustamiensa tekijöiden että sellaisten tekijöiden puolesta, joita järjestö ei edusta.

Se kehitettiin aikoinaan Yleisradioita varten, sittemmin se laajeni helpottamaan koulujen ja oppilaitosten elämää. Sopimuslisenssi on siis tapa hankkia lupa, mutta siihen se ei vaikuta, mihin lupa tarvitaan ja mihin ei.