Kulttuuri

Tekijänoikeusjärjestön tehtävänä on toimia  linkkinä käyttäjien ja tekijöiden välillä
 

Sivistysmaiden lakien mukaan teokset ovat tekijöittensä henkistä omaisuutta, jonka käyttöön pitää pyytää jokaiselta tekijältä lupa ja maksaa käytöstä korvaus. 

Ilman tekijöitä kollektiivisesti edustavia järjestöjä tämä olisi tietyillä aloilla mahdotonta. Mikään radioasema, ravintola tai kopioita ottava yritys ei voi ottaa yhteyttä kaikkiin säveltäjiin, kirjailijoihin ja esiintyviin taiteilijoihin erikseen. 
 
Siksi näille aloille on luotu palveleviksi linkeiksi tekijänoikeusjärjesjestöt. Tekijänoikeusjärjestöt on perustettu edustamaan oman alansa oikeudenomistajia, keräämään heille kuuluva korvaukset ja edistämään kotimaista kulttuuria. Ne sopivat taksat ja hoitavat korvaukset useille kymmenille tuhansille asiakkailleen. 
 
Viisi järjestöä

Suomessa on viisi tekijänoikeusjärjestöä: Teosto, Kopiosto, Gramex, Kuvasto ja Tuotos. Yhteensä nämä jedustavat noin 89 000 suomalaista tekijää, esittäjää ja yritystä sekä vastavuoroisuussopimusten nojalla suurta määrää ulkomaisia oikeudenomistajia. Niiden keräämä korvaussumma oli vuonna 2002 yhteensä 79,7 miljoonaa euroa.

– Teosto kerää korvaukset säveltäjille, sanoittajille,  sovittajille ja musiikkikustantajille live- ja äänitemusiikista.
– Gramex kerää korvaukset esittäville taiteilijoille ja äänitetuottajille äänitemusiikin käytöstä. 
– Kopiosto kerää korvaukset valokopioinnista ja tv-ohjelman jälkikäytöstä tekijöille ja kustantajille. 
– Kuvasto kerää korvaukset taiteilijoille visuaalisten taideteosten käytöstä.
– Tuotos kerää korvaukset TV-ohjelmien jälkikäytöstä tv-yhtiöiden ulkopuolisille, riippumattomille av-tuottajille.

Tarkasti valvottuja

Laki määrittää järjestöjen toimivallan. Myös korvaustasoa valvotaan tarkasti. Ne ovat lainmukaisen tilintarkastuksen alaisia, kilpailuviraston valvomia, niiden tariffitasoa voidaan tarvittaessa tarkistuttaa tuomioistuintietä ja niiden jäsenet valvovat niitä hallinnosta käsin.

Tekijänoikeusjärjestö voi syntyä vain, jos laissa määritellään jollekin ryhmälle oikeudet ja nämä ns. oikeudenomistajat hyväksyvät kyseisen järjestön itseään edustamaan.

Järjestöjen antamat käyttöluvat

Järjestöt voivat pääasiassa antaa käyttölupia niiden puolesta, jotka valtuuttaneet sen edustajakseen.   Joissakin tapauksissa lainsäätäjä on antanut järjestölle oikeuden edustaa kaikkia muitakin alan taiteilijoita ja yrittäjiä, samaan tapaan kuin työmarkkinajärjestö tekee yleissitovia työehtosopimuksia.

Tätä yleissitovaa sopimusoikeutta sanotaan ”sopimuslisenssiksi”. Se on käyttäjän kannalta helpointa, koska silloin hän saa luvat kaikkien osalta yhdestä paikasta.

Joissakin tapauksissa käyttölupa annetaan jo laissa ja järjestölle voi jäädä pelkä korvausten kerääminen ja välittäminen. Tätä järjestelmää kutsutaan ”pakkolisenssiksi”.

Eräissä tapauksissa järjestöillä ei ole valtuutusta antaa lupia lainkaan. Esimerkiksi musiikin käyttö mainoksissa on tällainen kuten myös eräät musiikin internetkäytöt.

Linkki lisätietoon: Tekijänoikeusjärjestöt pähkinänkuoressa
Tulosta tämä sivu Kulttuuriuutiset.net - uutisia, mielipiteitä ja tiedotteita luovalta alalta | Yhteystiedot