Kulttuuri

Millaista suojaa tekijä saa?

Millaista suojaa lait useimmissa sivistysmaissa luovan työn tekijöille ja yrittäjille antavat? Pääsäännöt ovat periaatteessa selvät ja loogiset.

Toisen teos on tämän henkistä omaisuutta. Hänellä on siihen sekä moraalisia että taloudellisia oikeuksia.

– Moraaliset oikeudet kieltävät mm. muuntelemasta, plagioimasta, väärentämästä tai ottamasta omiin nimiin toisen teosta.

– Taloudelliset oikeudet turvaavat tekijän, esittäjän ja projektiin osallistuneiden yrittäjätahojen oikeuksia. Ilman näiden tahojen lupaa ja/tai korvauksesta sopimista teosta ei saa mm. käyttää eikä sitä saa esittää ja levittää yleisön saataviin tai valmistaa siitä uusia kappaleita.

Teosten käyttö edellyttää, että kysyy tekijän luvan ja sopii hänen kanssaan siitä korvauksen. Käytännössä tuotteen ostamalla saa luvan normaaliin yksityiskäyttöön – mutta laajemmasta käytöstä pitää sopia tekijöiden kanssa erikseen

Esimerkiksi piraattivalmistajat ja kauppiaat rikkovat näitä oikeuksia vastaan. Saman tekee henkilö, joka tallentaa luvatta toisen teoksen internettiin, josta muut voivat sitä imuroida. Sensijaan CD:levyjen kotikopiointi on sallittua, kunhan kopiota  käytetään yksityisesti eikä esitetä julkisesti.

  Lue eteenpäin:  yleisesitys tekijänoikeudestaTulosta tämä sivu Kulttuuriuutiset.net - uutisia, mielipiteitä ja tiedotteita luovalta alalta | Yhteystiedot