Miksi tekijänoikeus on olemassa, mitä hyötyä siitä on kulttuurille?

Tässä osastossa on tietoa tekijänoikeuden käytännöstä ja teoriasta sekä tekijänoikeusjärjestöistä.


Tekijänoikeusjärjestelmän tavoitteet ja vaikutus

Tekijänoikeuden nojalla tekijä voi myydä teokseensa eri kokoisia käyttöoikeuksia, joko yksityistä  tai yritystoimintaa varten. Siten luovaa työtä tekemällä voi elää ja meille syntyy lisää kuunneltavaa, katsottavaa ja luettavaa. > Lue tavoitteista

Historiaa

Jo 1700-luvulla Ranskan valistusfilosofit painottivat, että taiteilijalla on luontainen, omistusoikeuden kaltainen oikeus työnsä tuloksiin.  Myös YK:n ihmisoikeuksien julistuksessa tekijänoikeudet suojataan.  > Lue historiasta

Tekijänoikeusjärjestöt

Suurin osa tekijänoikeustaloudesta perustuu tavallisiin kahdenvälisiin sopimuksiin. Joillakin aloilla toimii lisäksi tekijänoikeusjärjestöjä.  Ne helpottavat käyttölupien hankkimista ja korvausliikennettä.  Radioaseman on helpompi hoitaa asiat järjestön kanssa kuin erikseen jokaisen muusikon ja säveltäjän kanssa.   >Lue järjestöistä  

Miksi tekijänoikeus on tärkeää kulttuurille

Tekijänoikeusjärjestöjen keräämät korvaukset ovat  kohtuullisia suhteessa maksajien liikevaihtoon. Esimerkiksi kaupalliset radiot maksavat musiikista 10-15 % liikevaihdostaan, vaikka se täyttää liki 80% ohjelma-ajasta. >Tutustu korvauksiin      


Tekijänoikeuslain sisältö

Yksikään kirja, elokuva tai musiikkikappale  ei synny ilman, että jotkut tekevät sen. Tuon työn tulosta kutsutaan teokseksi ja  tekijällä on siihen tekijänoikeus.  Sen nojalla hän voi määrätä teoksensa käytöstä ja  esimerkiksi muuntelemisesta.   > Tutustu lakiin