Kulttuuri

Miksi tekijänoikeus on olemassa, mitä hyötyä siitä on kulttuurille?

Tämän sivun kautta saat tietoa tekijänoikeusjärjestelmän käytännöstä ja teoriasta sekä tekijänoikeusjärjestöistä.


Millaista suojaa tekijä saa?

Yksikään kirja, elokuva tai musiikkikappale  ei synny ilman, että jotkut tekevät sen. Tuon työn tulosta kutsutaan teokseksi ja  tekijällä on siihen tekijänoikeus.  Sen nojalla hän voi määrätä teoksensa käytöstä ja  esimerkiksi muuntelemisesta.  

  Tutustu lakiin

Tekijänoikeusjärjestelmän tavoitteet: oikeudenmukaisuus ja uusien teosten synty

Tekijänoikeuden nojalla tekijä voi myydä teokseensa eri kokoisia käyttöoikeuksia, joko yksityistä  tai yritystoimintaa varten. Siten luovaa työtä tekemällä voi elää ja meille syntyy lisää kuunneltavaa, katsottavaa ja luettavaa.
     
  Lue tekijänoikeuden merkityksestä kulttuurille

Historiaa: tekijänoikeuden suoja sisältyy YK:n ihmisoikeuksien julistukseen

Jo 1700-luvulla Ranskan valistusfilosofit painottivat, että taiteilijalla on luontainen, omistusoikeuden kaltainen oikeus työnsä tuloksiin.  Myös YK:n ihmisoikeuksien julistuksessa tekijänoikeudet suojataan. 

 Tutustu historiaan

Tekijänoikeusjärjestöt ovat linkki käyttäjien ja tekijöiden välillä
 
Ilman tekijänoikeusjärjestöjä olisi tietyissä tapauksissa mahdotonta hankkia lain vaatimat teosten käyttöluvat ja hoitaa korvaukset. Tekijänoikeusjärjestöt edustavat alansa taiteilijoita ja yrityksiä, keräävät heille kuuluvat korvaukset sekä edistävät kotimaista kulttuuria.  

  Tutustu järjestöihin 

Tekijänoikeuskorvaukset ovat kohtuullisia maksajille, mutta tärkeitä saajilleen.

Suurin osa tekijänoikeustaloudesta perustuu tavallisiin kahdenvälisiin sopimuksiin. Joillakin aloilla toimii lisäksi tekijänoikeusjärejstöjä. Niiden keräämät korvaukset ovat  kohtuullisia suhteessa maksajien liikevaihtoon. Esimerkiksi kaupalliset radiot maksavat musiikista 10-15 % liikevaihdostaan, vaikka se täyttää liki 80% ohjelma-ajasta. 

  Tutustu korvauksiin     


 


Tulosta tämä sivu Kulttuuriuutiset.net - uutisia, mielipiteitä ja tiedotteita luovalta alalta | Yhteystiedot